Fiets en wandeltocht 19 maart

16798004_10155677791151988_9126083220227580655_o-1

Wat? Een fiets- en wandeltocht die met zoveel mogelijk mensen een positief signaal wil sturen voor een leefbare en gezonde stad.

Waarom? Gent geraakt vol: de files groeien, de parkeerplaatsen blijven ontoereikend en de luchtkwaliteit is bij één van de slechtste van België. We houden van Gent en willen een gezonde, leefbare stad voor iedereen, jong en oud. We geloven dat het Mobiliteitsplan een eerste stap is in de goede richting is. Met deze actie willen we een positief signaal de wereld insturen.

Waar? Vertrek om 15u in Baudelopark – aankomst om 16u onder de stadshal – Emile Braunplein (Gent)

DOE MEE! Kom mee wandelen en fietsen voor een gezonde en leefbare stad.
We eindigen de actie om 16u onder de stadshal – breng een ‘(fiets)bel’ mee, waarmee we allen samen zullen rinkelen voor een gezonde toekomst.

Deel het evenement op facebook en meld je aan! 

Een burgerinitiatief in samenwerking met Fietsbult – Fietsersbond Gent,Greenpeace Gent, Trage Wegen vzw, Autodelen.net, Gents MilieuFront – GMF, Critical Mass Gent, Ledeberg breekt uit, Natuurpunt Gent,Werkgroep SintPietersBuiten en allerlei fietsende en wandelende Gentenaars en bezorgde wijkorganisaties.

Vragen/interesse? info@gentsmilieufront.be

Schipper mag ik over varen

Ledeberg Breekt uit ijvert nog steeds voor een fietsbrug over de Schelde. Om deze eis kracht bij te zetten, leggen we samen met Samenlevingsopbouw Gent, Gents Milieu Front, de Fietsersbond Gent, Wijkcomité Ottergemse Dries en Op Wielekes op vrijdag 20/06 om 15u een veerdienst voor fietsers in.

We vragen dat de stad, samen met het Vlaams Gewest en Waterwegen & Zeekanaal, snel concrete plannen maakt, zodat één van de zwakste schakels uit het Gents fietsnetwerk wordt weggewerkt. Om het potentieel aan te geven verzamelde Ledeberg Breekt Uit het voorbije jaar meer dan 1000 handtekeningen. Tekenen kan nog op http://www.ipetitions.com/petition/fietsbrug-ledeberg/ In het najaar willen we deze graag bij de nieuwe minister van mobiliteit gaan afgeven.

Afspraak 15u aan Tuin van Heden (Meierij). De veerdienst vaart een uur.

Image

Lees volledig persbericht:
Lees verder

MNM reportage

Op 18 oktober kwam MNM een reportage draaien over het fietsknelpunt onder de Fly over. Nog steeds is het onmogelijk om op een legale manier Ledeberg uit te fietsen. Deze situatie werd dan ook als groostte fietsknelpunt in Oost§Vlaanderen gekozen door MNM. Zowel schepen Filip Watteeuw als woordvoerster van AWV beloven snel beterschap.

De reportage kan je hieronder bekijken

Ledeberg Breekt Uit, the movie

Het leven zoals het is: Fietsen over de Stropbrug (met dank aan Franswa).
Ledeberg Breekt Uit heeft  een gewone ochtend tijdens het spitsuur gefilmd op de Stropbrug. Zelfs met de nieuwe belijning (die er weldra komt), zijn er verschillende onleesbare en gevaarlijke punten die niet weggewerkt worden. Een aparte fietsbrug zou snelle, veilige en aangename verplaatsingen met de fiets mogelijk maken. Teken onze petitie!

Terugblik

Naar aanleiding van het wijkdebat met het Gentse schepencollege op 21 juni 2012 in Ledeberg, zag Ledeberg Breekt Uit het daglicht. Ondertussen zijn we een jaar verder. Een jaar waarin we een aantal kleine zaken konden verwezenlijken, maar ook een jaar waarin we helaas beseften dat bijkomende initiatieven nodig zouden zijn om ook de belangrijkere zaken op de agenda te plaatsen en tot uitvoering te laten overgaan.

We kijken even terug wat er veranderde.

Gerealiseerd : fietssluis Burgravenlaan,
Afbeelding
Onder de kleinere zaken die we realiseerden, onthouden we vooral het schilderen van de fietssluis op de Burggravenlaan (komende van de Stropbrug, kruispunt met Ottergemsesteenweg)

Gerealiseerd : verlening oversteektijd Sint-Lievenslaan, verbreding tussen-wachtstuk

Een doorn in het oog voor heel wat fietsers was de korte oversteektijd aan de Sint-Lievenspoort. Het verlengen en vervroegen van  oversteektijd aan de Sint-Lievenslaan (komende van Ledeberg, fietsend naar het Zuid en omgekeerd) was een hele verbetering.

De middenberm op de as richting dampoort werd iets breder gemaakt

20dec12, 16u32, Sint-Lievenspoort

Nog niet gerealiseerd

Begin 2013 zaten we samen met de kersverse schepen van openbare werken om de problematiek van de fietsonvriendelijke ontsluiting van 9050 en bij uitbreiding de zuidoostelijke rand rond  Gent richting UZ, Gent Sint-Pieters en nieuw AA-Gent stadion op de agenda van het nieuwe schepencollege te plaatsen. De belangrijkere zaken die we op korte termijn gerealiseerd willen zien maar tot nu toe nog geen resultaat opleverden zijn :

  1. Belijning Stropbrug – Burggravenlaan: Sinds 2011 wordt ons al beloofd dat de belijning snel zal worden aangepast. Na het wijkdebat werden we ontvangen op het stadhuis. Daar werd ons beloofd dat er na de Gentse feesten (2012) werk van zou worden gemaakt. Artikels in de pers en op fietsbult haalden niets uit. Nu de Gentsefeesten (2013) voor de deur staan, startten we daarom de campagne “voelt u zich ook aan het lintjegehouden” waarbij we fleurige linten bevestigen aan de leuning van de brug. Eén paal voor elke dag dat er niet gestart wordt met het schilderen van de nieuwe belijning.
  2. Reglementaire oversteek onder fly-over (Hundelgemsesteenweg – Burggravenlaan)
    Deze oversteek is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zowel de verantwoordelijke minister (Hilde Crevits) als de verantwoordelijke ingenieur en zijn leidinggevenden bij AWV werden meermaals aangeschreven. Daarnaast werd hierover een parlementaire vraag gesteld in het Vlaams parlement. Tot nog toe zonder resultaat. We begrijpen dat het fietsvriendelijk maken niet altijd evident is. Maar zelfs van het wettelijk conform maken van het kruispunt wordt geen werk gemaakt. Ondertussen maken een 1000-tal fietsers per dag hier elke dag opnieuw de kans om gepenaliseerd te worden voor een verkeersovertreding.
  3. Fietsbrug Botermarktpark – Moutstraat
    Op midlange termijn ijveren we uiteraard voor een fietsvriendelijke ontsluiting van 9050 richting Gent Centrum en van de Zuidoostelijke rand richting UZ, Sint-Pieterstation, AA-Gent stadion. Ook voor deze doelstelling zaten we het afgelopen jaar niet stil. Zo voerden we samen met de Fietsersbond en het GMF de actie “Schipper mag ik overvaren” en lanceerden we de petitie die je via deze website kunt tekenen. Naast deze zichtbare acties, werden verantwoordelijke instanties aangeschreven en werd een parlementaire vraag gesteld in het Vlaams parlement.

Dag 29

dag29De laatste dag voor het bouwverlof… Deze ochtend was er nog geen nieuwe belijning te zien. Maar alle voorbereidingen werden wel getroffen: de brug ligt er kaal bij en de nieuwe lijnen werden in stippellijn uitgezet. Het heeft iets hulpeloos zo.

Wij hopen vanavond toch nog het glas te kunnen heffen zodat we geen drie weken over een gestroopte brug moeten fietsen.

IMG_20130712_0816461000708_537777772937198_1197243074_n

Aan het lijntje

Het is nu bijna een jaar geleden dat we met Ledeberg Breekt Uit de plannen te zien kregen voor aangepaste wegmarkering op de Stropbrug. Sindsdien volgden vele mails en vragen maar de uitvoering laat nog steeds op zich wachten.

Ondertussen vonden ze wel de tijd om de balustrade van de brug 2 (!) maal te herschilderen.

Wij voelen ons dus aan het lijntje gehouden.

Daarom deze oproep: Elke dag dat de wegmarkering niet werd aangepast, hangen wij kleurrijke lintjes aan één paal. Zo gaan we dag per dag verder. We roepen iedereen op om ook met stukjes touw, lint, wol in zijn rugzak, achterzak, … te fietsen en jouw lijntje aan dezelfde paal te hangen.  We beginnen aan de rechterkant (komende van Ledeberg) en hopen te kunnen stoppen voordat we hier aan de andere kant terug belanden.

lijntje

Buurtgroendag

Op 28 april zijn we met Ledeberg Breekt Uit aanwezig op de Buurtgroendag van Samenlevingsopbouw. Botermarktpark is het ideale vertrekpunt van onze gedroomde fietsbrug over de Schelde.

DSC09731

Er is een Fietsherstelpunt en kinderen kunnen fietsvlagjes maken. We planten ook een fietspaal. Komt dat zien!

Verder kan je:
Bloembak vullen met bloemen.
Workshop Tuinieren in potten (inschrijven bij salenlevingsopbouw 092524912) Velt
Plantenruilbeurs
Composteren en geveltuintjes