Schipper mag ik over varen

Ledeberg Breekt uit ijvert nog steeds voor een fietsbrug over de Schelde. Om deze eis kracht bij te zetten, leggen we samen met Samenlevingsopbouw Gent, Gents Milieu Front, de Fietsersbond Gent, Wijkcomité Ottergemse Dries en Op Wielekes op vrijdag 20/06 om 15u een veerdienst voor fietsers in.

We vragen dat de stad, samen met het Vlaams Gewest en Waterwegen & Zeekanaal, snel concrete plannen maakt, zodat één van de zwakste schakels uit het Gents fietsnetwerk wordt weggewerkt. Om het potentieel aan te geven verzamelde Ledeberg Breekt Uit het voorbije jaar meer dan 1000 handtekeningen. Tekenen kan nog op http://www.ipetitions.com/petition/fietsbrug-ledeberg/ In het najaar willen we deze graag bij de nieuwe minister van mobiliteit gaan afgeven.

Afspraak 15u aan Tuin van Heden (Meierij). De veerdienst vaart een uur.

Image

Lees volledig persbericht:
Lees verder

Advertenties

Ledeberg Breekt Uit, the movie

Het leven zoals het is: Fietsen over de Stropbrug (met dank aan Franswa).
Ledeberg Breekt Uit heeft  een gewone ochtend tijdens het spitsuur gefilmd op de Stropbrug. Zelfs met de nieuwe belijning (die er weldra komt), zijn er verschillende onleesbare en gevaarlijke punten die niet weggewerkt worden. Een aparte fietsbrug zou snelle, veilige en aangename verplaatsingen met de fiets mogelijk maken. Teken onze petitie!

Terugblik

Naar aanleiding van het wijkdebat met het Gentse schepencollege op 21 juni 2012 in Ledeberg, zag Ledeberg Breekt Uit het daglicht. Ondertussen zijn we een jaar verder. Een jaar waarin we een aantal kleine zaken konden verwezenlijken, maar ook een jaar waarin we helaas beseften dat bijkomende initiatieven nodig zouden zijn om ook de belangrijkere zaken op de agenda te plaatsen en tot uitvoering te laten overgaan.

We kijken even terug wat er veranderde.

Gerealiseerd : fietssluis Burgravenlaan,
Afbeelding
Onder de kleinere zaken die we realiseerden, onthouden we vooral het schilderen van de fietssluis op de Burggravenlaan (komende van de Stropbrug, kruispunt met Ottergemsesteenweg)

Gerealiseerd : verlening oversteektijd Sint-Lievenslaan, verbreding tussen-wachtstuk

Een doorn in het oog voor heel wat fietsers was de korte oversteektijd aan de Sint-Lievenspoort. Het verlengen en vervroegen van  oversteektijd aan de Sint-Lievenslaan (komende van Ledeberg, fietsend naar het Zuid en omgekeerd) was een hele verbetering.

De middenberm op de as richting dampoort werd iets breder gemaakt

20dec12, 16u32, Sint-Lievenspoort

Nog niet gerealiseerd

Begin 2013 zaten we samen met de kersverse schepen van openbare werken om de problematiek van de fietsonvriendelijke ontsluiting van 9050 en bij uitbreiding de zuidoostelijke rand rond  Gent richting UZ, Gent Sint-Pieters en nieuw AA-Gent stadion op de agenda van het nieuwe schepencollege te plaatsen. De belangrijkere zaken die we op korte termijn gerealiseerd willen zien maar tot nu toe nog geen resultaat opleverden zijn :

  1. Belijning Stropbrug – Burggravenlaan: Sinds 2011 wordt ons al beloofd dat de belijning snel zal worden aangepast. Na het wijkdebat werden we ontvangen op het stadhuis. Daar werd ons beloofd dat er na de Gentse feesten (2012) werk van zou worden gemaakt. Artikels in de pers en op fietsbult haalden niets uit. Nu de Gentsefeesten (2013) voor de deur staan, startten we daarom de campagne “voelt u zich ook aan het lintjegehouden” waarbij we fleurige linten bevestigen aan de leuning van de brug. Eén paal voor elke dag dat er niet gestart wordt met het schilderen van de nieuwe belijning.
  2. Reglementaire oversteek onder fly-over (Hundelgemsesteenweg – Burggravenlaan)
    Deze oversteek is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zowel de verantwoordelijke minister (Hilde Crevits) als de verantwoordelijke ingenieur en zijn leidinggevenden bij AWV werden meermaals aangeschreven. Daarnaast werd hierover een parlementaire vraag gesteld in het Vlaams parlement. Tot nog toe zonder resultaat. We begrijpen dat het fietsvriendelijk maken niet altijd evident is. Maar zelfs van het wettelijk conform maken van het kruispunt wordt geen werk gemaakt. Ondertussen maken een 1000-tal fietsers per dag hier elke dag opnieuw de kans om gepenaliseerd te worden voor een verkeersovertreding.
  3. Fietsbrug Botermarktpark – Moutstraat
    Op midlange termijn ijveren we uiteraard voor een fietsvriendelijke ontsluiting van 9050 richting Gent Centrum en van de Zuidoostelijke rand richting UZ, Sint-Pieterstation, AA-Gent stadion. Ook voor deze doelstelling zaten we het afgelopen jaar niet stil. Zo voerden we samen met de Fietsersbond en het GMF de actie “Schipper mag ik overvaren” en lanceerden we de petitie die je via deze website kunt tekenen. Naast deze zichtbare acties, werden verantwoordelijke instanties aangeschreven en werd een parlementaire vraag gesteld in het Vlaams parlement.

Aan het lijntje

Het is nu bijna een jaar geleden dat we met Ledeberg Breekt Uit de plannen te zien kregen voor aangepaste wegmarkering op de Stropbrug. Sindsdien volgden vele mails en vragen maar de uitvoering laat nog steeds op zich wachten.

Ondertussen vonden ze wel de tijd om de balustrade van de brug 2 (!) maal te herschilderen.

Wij voelen ons dus aan het lijntje gehouden.

Daarom deze oproep: Elke dag dat de wegmarkering niet werd aangepast, hangen wij kleurrijke lintjes aan één paal. Zo gaan we dag per dag verder. We roepen iedereen op om ook met stukjes touw, lint, wol in zijn rugzak, achterzak, … te fietsen en jouw lijntje aan dezelfde paal te hangen.  We beginnen aan de rechterkant (komende van Ledeberg) en hopen te kunnen stoppen voordat we hier aan de andere kant terug belanden.

lijntje